Giúp vịt con tìm trứng nhé. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, phím X để thay đổi trọng lực


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Vịt con tìm trứng màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Vịt con tìm trứng trên Facebook


Nhúng game Vịt con tìm trứng vào web/blog

Game cùng thể loại


ab