Bạn đang trong vòng vây tử thần của bọn mafia. Hãy tiêu diệt hết bọn chúng nhé. Sử dụng chuột trái để bắn, R thay đạn

     
Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Vòng vây tử thần trên Facebook

Chi tiết game Vòng vây tử thần

Game: Vòng vây tử thần
Số lần đã chơi: 16442
Bảng xếp hạng game: Vòng vây tử thần

Nhúng game Vòng vây tử thần vào web/blog

Game cùng thể loại