Hãy đặt chất nổ vào vị trí tốt nhất để tiêu diệt hết quân địch nhé. Sử dụng chuột để chơi


           

Thể loại: Game Nau An, 1 Player,
Chơi game Vua chất nổ màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Vua chất nổ trên Facebook


Nhúng game Vua chất nổ vào web/blog

Game cùng thể loại


ab