Hãy đặt chất nổ vào vị trí tốt nhất để tiêu diệt hết quân địch nhé. Sử dụng chuột để chơi


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Vua chất nổ trên Facebook


Nhúng game Vua chất nổ vào web/blog

Game cùng thể loại