Một game khó. Hãy trở thành vua nhảy tránh các vật đi qua. Sử dụng bàn phím mũi tên lên để nhảy. Game có thể chơi 2 người.


          

Thể loại: 2 Players,
Chơi game Vua nhảy tránh màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Vua nhảy tránh trên Facebook


Nhúng game Vua nhảy tránh vào web/blog

Game cùng thể loại