Game xếp hình tình điểm vườn thú hạnh phúc. Hãy xếp 3 con thú giống nhau để ghi điểm. Sử dụng chuột để chơi


           

Thể loại: Puzzle, 1 Player,
Chơi game Vườn thú hạnh phúc màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Vườn thú hạnh phúc trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Vườn thú hạnh phúc

Nhúng game Vườn thú hạnh phúc vào web/blog

Game cùng thể loại


ab