Đây là một vương quốc vui vẻ, bạn hãy đấm nhanh và chính xác những bộ mặt buồn nhé. Sử dụng chuột để chơi

     
Thể loại: 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Vương quốc vui vẻ trên Facebook

Chi tiết game Vương quốc vui vẻ

Game: Vương quốc vui vẻ
Số lần đã chơi: 2857
Bảng xếp hạng game: Vương quốc vui vẻ

Nhúng game Vương quốc vui vẻ vào web/blog

Game cùng thể loại