Tham gia các cuộc đua chạy vượt rào và giành các giải thưởng lớn. Click chuột để bắt đầu chạy, Space để nhảy


           

Thể loại: Sports, 1 Player,
Chơi game Vượt rào màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Vượt rào trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Vượt rào

Nhúng game Vượt rào vào web/blog

Game cùng thể loại