Tham gia các cuộc đua chạy vượt rào và giành các giải thưởng lớn. Click chuột để bắt đầu chạy, Space để nhảy

     
Thể loại: Sports, 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Vượt rào trên Facebook

Chi tiết game Vượt rào

Game: Vượt rào
Số lần đã chơi: 1789
Bảng xếp hạng game: Vượt rào

Nhúng game Vượt rào vào web/blog

Game cùng thể loại