A soccer-like game with little colorful tanks that shoot the ball to each other. Space bat to shoot, pass, and tackle. Arrow keys to move.

     
Thể loại: 1 Player, Flash, Game Ban Sung, Soccer, Sports, Tank,

Thảo luận và chia sẻ game X-HOC trên Facebook

Chi tiết game X-HOC

Game: X-HOC
Số lần đã chơi: 2892
 

Nhúng game X-HOC vào web/blog

Game cùng thể loại