Sử dụng chuột tiêu diệt xác sống, bàn phím mũi tên di chuyển, Space để nhảy


Thảo luận và chia sẻ game Xác sống tấn công trên Facebook


Nhúng game Xác sống tấn công vào web/blog

Game cùng thể loại