Thực hiện những pha nhào lộn cùng xe máy nhé. Sử dụng bàn phím mũi tên điều khiển, các phím Z,X,C,V,B để thực hiện pha biểu diễn


Thảo luận và chia sẻ game Xe máy biểu diễn 2 trên Facebook


Nhúng game Xe máy biểu diễn 2 vào web/blog

Game cùng thể loại