Thực hiện những pha nhào lộn cùng xe máy nhé. Sử dụng bàn phím mũi tên điều khiển, các phím Z,X,C,V,B để thực hiện pha biểu diễn


           

Thể loại: Game Dua Xe, 1 Player,
Chơi game Xe máy biểu diễn 2 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Xe máy biểu diễn 2 trên Facebook


Nhúng game Xe máy biểu diễn 2 vào web/blog

Game cùng thể loại