Choi game yeti hammer throw - Tro choi yeti hammer throw tai choi game

Introduction game Yeti Hammer Throw:
Throw the hammer as far as you can.
Guide: 
Press left and right arrow keys to gain power and up arrow key to throw the hamm


           

Thể loại: Throwing, Sports, Flash, 1 Player,
Chơi game Yeti Hammer Throw màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Yeti Hammer Throw trên Facebook


Nhúng game Yeti Hammer Throw vào web/blog

Game cùng thể loại


ab