Launch and throw Yoshi for as far as you can. Rapidly press spacebar as fast as you can to make Yoshi run.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Yoshi's Jumping trên Facebook


Nhúng game Yoshi's Jumping vào web/blog

Game cùng thể loại