Choose character and get your board. Control the surfing zombie and show skills avoiding the big wave! Left / Right Arrow Keys - Control Rider. Up / Down Arrow Keys - Navigate menu options. Spacebar - Turn Faster / Confirm menu options.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Zombie Surf trên Facebook


Nhúng game Zombie Surf vào web/blog

Game cùng thể loại