Thể loại: Arcade

Hãy xây dựng tháp cao nhất trong tương lai của bạn. Chúng tôi đến từ năm 2699 ở thành phố Sky. Bạn  để xây dựng tháp nhanh hơn so với những người khác để trở thành kiến trúc sư giàu nhất của mọi thời đại. Sử dụng combo và tiền thưởng để có được lợi thế hơn đốithủ cạnh tranh. Thể hiện tốc độ và độ chính xác của bạn để tòa thấp riêng của bạn xứng với tiềnbạn đã bỏ ra!

 

 

Tải Game Tower Bloxx Revolution
Tải Game Tower Bloxx Revolution
Tải Game Tower Bloxx Revolution
Tải Game Tower Bloxx Revolution

 

Chia sẻ game Tower Bloxx Revolution với bạn bè