Move your desert speeder to get money and avoid obstacles. The boss is hard to beat. So beat him or die trying. ARROW KEYS to Move Ctrl: Shoot

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game 3D Desert Dash trên Facebook


Nhúng game 3D Desert Dash vào web/blog

Game cùng thể loại