Shoot the black soldiers that appear in the doorway and windows. Don't let them take you out! Mouse - Aim / Shoot. R - Reload.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Assault on Precinct 13 trên Facebook


Nhúng game Assault on Precinct 13 vào web/blog

Game cùng thể loại