Guide your ship through space, destroy all the enemies and pick up powerups to help you on your way. Use arrow keys to move and crtl key to shoot.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Avenger trên Facebook


Nhúng game Avenger vào web/blog

Game cùng thể loại