Kill as much evil ninjas as you can before they kill you! Arrow keys for movement A to attack S to speed D to defend Hold A for a Magic Ball Attack

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Bloody Blades trên Facebook


Nhúng game Bloody Blades vào web/blog

Game cùng thể loại