Grab symbols to open up different colors of the level so you can move threw them and reach the exit. Arrow keys - Move. Shift - Trigger Power-Ups.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Color Theory trên Facebook


Nhúng game Color Theory vào web/blog

Game cùng thể loại