You have to drive back up the one way road to pick up all the money. Use Arrow Keys to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Crazy Cars trên Facebook


Nhúng game Crazy Cars vào web/blog

Game cùng thể loại