Dodge enemy jet fire as other missiles fly onto the screen. Grab powerups and destroy enemy jets. Arrow Keys - Move. Z - Fire. Spacebar - Launch Missile.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Cross Fire trên Facebook


Nhúng game Cross Fire vào web/blog

Game cùng thể loại