Simply Drag and drop eyeball using your mouse. Use mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

        

Thể loại: 1 Player, Arcade, Ball, Flash,
Chơi game Eyedrops màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Eyedrops trên Facebook


Nhúng game Eyedrops vào web/blog

Game cùng thể loại