A nice F16 flying simulator. Just shoot the planes and stay alive. Use mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game F-16 Steel Fighter Zero trên Facebook


Nhúng game F-16 Steel Fighter Zero vào web/blog

Game cùng thể loại