Kick the soccer ball in the right spot and with the right power to get it into the holes. Use Mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Goal Wall Shooting trên Facebook


Nhúng game Goal Wall Shooting vào web/blog

Game cùng thể loại