A newly born baby dragon eats fireflies by jumping. Feeding himself Gordy gradually masters his ability to spit fire. Beware the nasty knight, whose primary goal is to kill our baby dragon. Use arrow keys to move and press space bar to breath fire.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Gordy's Lunch trên Facebook


Nhúng game Gordy's Lunch vào web/blog

Game cùng thể loại