Roll and jump your ball through this platform as gravity changes on the background color. Use Left and Right arrow keys to move. Space bar to jump.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Gravity Shift trên Facebook


Nhúng game Gravity Shift vào web/blog

Game cùng thể loại