Guide a damn huge hero sprite through this hilarious picture action game. Right Arrow Key - Walk. Up Arrow Key - Jump. Down Arrow Key - Duck. Spacebar - Attack.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Hack and Slay trên Facebook


Nhúng game Hack and Slay vào web/blog

Game cùng thể loại