How high can you get under the different difficulty levels? Use arrow keys to move and press space bar to jump.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Higher and Higher trên Facebook


Nhúng game Higher and Higher vào web/blog

Game cùng thể loại