Upgrade your car into battle racing car and race with your opponent! ARROW keys to drive SHIFT to drop oil CTRL to shoot

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Jam XM trên Facebook


Nhúng game Jam XM vào web/blog

Game cùng thể loại