Move the flying carpet under Jasmine's feet to bounce her into the sky and collect jewels. Arrow key left- Move left. Arrow key right- Move right.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Jasmine's Flying High trên Facebook


Nhúng game Jasmine's Flying High vào web/blog

Game cùng thể loại