Kick the ball in the right direction with enough power to keep Johnny from blocking your kick. Use Mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Johnny Bravo In Bravo Goalie trên Facebook


Nhúng game Johnny Bravo In Bravo Goalie vào web/blog

Game cùng thể loại