The world is under attack use the Megazord to protect our planet. Use mouse to shoot and aim.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Megazord Firestorm trên Facebook


Nhúng game Megazord Firestorm vào web/blog

Game cùng thể loại