Chop the ice blocks as they slide towards you. Use Spacebar to build power and chop.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Ninja Ice Chop trên Facebook


Nhúng game Ninja Ice Chop vào web/blog

Game cùng thể loại