Shoot all the targets to proceed to the next level. You will gain more points if you shoot them bulls eye. Only 5 misses allowed. Have fun! Mouse - Aim and fire.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Rapid Fire 2 trên Facebook


Nhúng game Rapid Fire 2 vào web/blog

Game cùng thể loại