Fight against multiple CPU opponents as you push arrows in this Guitar Hero-like game. Use Arrow Keys to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Spell Duelist trên Facebook


Nhúng game Spell Duelist vào web/blog

Game cùng thể loại