You're the Super Soldier. Fight for peace. Use arrow keys to move. Use A to jump, S to shoot, and hold S to shoot in air

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Super Soldier trên Facebook


Nhúng game Super Soldier vào web/blog

Game cùng thể loại