Push the diamonds in the holes to complete the level. Use WASD or Arrow keys to push diamond in the holes.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Tomato and Diamonds trên Facebook


Nhúng game Tomato and Diamonds vào web/blog

Game cùng thể loại