Hit all the vermen that pop up out of the garden. Careful, some need hit multiple times. Use Mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Varmol Mayhem trên Facebook


Nhúng game Varmol Mayhem vào web/blog

Game cùng thể loại