A soccer-like game with little colorful tanks that shoot the ball to each other. Space bat to shoot, pass, and tackle. Arrow keys to move.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game X-HOC trên Facebook


Nhúng game X-HOC vào web/blog

Game cùng thể loại