Grab gold coins as you gun down zombies and spiders. Fight to stay alive. Use Arrow keys or WASD keys to move. Use mouse to aim and shoot.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Zombie Massacre trên Facebook


Nhúng game Zombie Massacre vào web/blog

Game cùng thể loại