Giúp Jerry chạy thoát khỏi tom và về lỗ chuột của mình an toàn với miếng pho mát nhé. Sử dụng Space để nhảy, nhấn Space 2 lần để nhảy cao hơn


           

Thể loại: Running, 1 Player,
Chơi game chuột jerry chạy màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game chuột jerry chạy trên Facebook


Nhúng game chuột jerry chạy vào web/blog

Game cùng thể loại