It's a classic game of hardball but with a twist. You have to break all the guys teeth. Use mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Casse Dents trên Facebook


Nhúng game Casse Dents vào web/blog

Game cùng thể loại