Destroy the bombs by smashing them together, click on the red bombs directly. Use Mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

        

Thể loại: 1 Player, Bomb, Flash,
Chơi game Detonate màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Detonate trên Facebook


Nhúng game Detonate vào web/blog

Game cùng thể loại