Đỗ xe đúng nơi quy định trong thời gian sớm nhất nhé. Trên PC sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển, trên mobile sử dụng phím điều khiển trên màn hình