Vượt qua chặng đua với thời gian sớm nhất có thể. Trên PC click chuột sang trái phải để điều khiển xe, trên mobile điện thoại chạm màn hình.