Set your headbutt to send off your pal in the air and make him hit all the players along the field. Spacebar - To set angle and power.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

        

Thể loại: 1 Player, Flash, Fun,
Chơi game Head Blast màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Head Blast trên Facebook


Nhúng game Head Blast vào web/blog

Game cùng thể loại