Bash the face of these girls who have break your heart. This game is played with mouse only.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Samiingok trên Facebook


Nhúng game Samiingok vào web/blog

Game cùng thể loại