Escape into the asteroid fields, but you will fail. Use arrow keys to move.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game The Last Evasion trên Facebook


Nhúng game The Last Evasion vào web/blog

Game cùng thể loại