Hop into your car and take part in a car duel. Do your best to beat your opponent. You have to win each race to unlock new track. Use arrow keys to drive.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Race Master trên Facebook


Nhúng game Race Master vào web/blog

Game cùng thể loại